Hoppa till innehåll

Kystartilleriet

Trondenes fort, Harstad. 40.6 cm SK C/34 Adolf kanon

Kystartilleriet var en typ av vapen inom den norska militären. Kystartilleriet etablerades den 17 juni 1899 som en typ av vapen i armén. 1903 slogs det samman med arme fästningarna och fick namnet Festningsartilleriet. 1934 överfördes arme fästningarna till Fältartilleriet och namnet ändrades tillbaka till Kystartilleriet. Samtidigt togs Kystartilleriet ur Arméns organisation och flyttades till Marinedepartementet. 1957 integrerades kustartilleriet tillsammans med marinen i den nya gemensamma försvarsgrenen norska marinen.  Den 1 januari 2002 lades Kystartilleriet och marinen ner och togs över av kustskvadronen. Kystartilleriet upphörde dock formellt först den 17 juni 2007.

Efter andra väldskrigets slut så övertogs nästan 300 tyska kustfort av det norska försvaret. 1945-1946 gjorde kustartilleriet i Nordnorge en registrering av vad som fanns kvar av tyska anläggningar. Vissa av forten fortsatte andvändas och andra röjdes och övergavs.