Hoppa till innehåll

Tunga batterier

Från början av 1900 talet till 1980 talet så byggdes det tunga kustartilleri batterier runt våra kusten. Från början användes gamla fartygskanoner men senare började man ta fram pjäser speciellt för denna typ av artilleri.

12 cm tornautomatpjäs m/70 (ERSTA)

System ERSTA (ERsättning Tungt Artilleri) var när det byggdes under 1970 och 1980-talen ett av världens mest avancerade artillerisystem, och torde fortfarande vara svåröverträffat vad avser träffsäkerhet, skydd och uthållighet. Det utvecklades för att permanent försvara viktiga kustområden genom att avvärja landstigning, neka fientlig passage samt ge eldunderstöd åt marktrupp i batteriets verkansområde, även efter fientlig kärnvapeninsats. På grund av politiska krav på kostnadsreduktion minskades antalet 12/70-batterier till sex och vissa skyddsaspekter övergavs.

Serie 1

Nr Förkortning Namn Plats Färdig Nedlagd
1 SA1 Söderarm Söderarm 1977 2000
2 LO Landsort Landsort 1978 2000
3 SE1 Slite Aspuddn, Gotland 1979 2000
4 YD1 Ystad Källesjö, Ystad 1980 2000
5 TE1 Trelleborg Gylla, Trelleborg 1982 2000
6 HO1 Holmögadd Holmögadd, Umeå 1983 2000

Serie 2

En andra serie med initialt 6 (senare reducerat till 4) ERSTA-batterier planerades men kom aldrig till utförande på grund av kostnadsreduktionskrav och att man från politiskt håll ansåg att risken för kärnvapenangrepp minskat. Eldlednings- och radarsystemen avsedda för ERSTA serie 2 omfördelades till äldre batterier i samband med moderniseringar under mitten av 1980-talet. I Norge, där man byggde 2 trepjäsbatterier och 1 tvåpjäsbatteri mellan 1989 och 1994
Nr Förkortning Namn Plats Färdig Nedlagd
7 RN Roten St:Roten, Ålandshav Byggdes ej
8 KO Korsö Sandhamnsinloppet Byggdes ej
9 Bråviken Bråviksområdet Byggdes ej
10 GG Göteborg Göteborgsområdet Byggdes ej
11 KH Kungsholmen Kungsholmen, Karlskrona Byggdes ej
12 SL Sundsvall Sundsvallsområdet Byggdes ej

10,5 cm tornautomatpjäs m/50

10,5 cm tornautomatpjäs m/50 var ett svenskt vapensystem tillverkat av Bofors på 1950-talet. Systemet utgjordes av ett kustartilleribatteri, fullständigt fortifikatoriskt skyddat med ett fullgott skydd mot atomvapen och batterierna låg utspridda. Tre batterier färdigställdes på Nåttarö, Bodskär och Arholma. Batteriet på Arholma är bevarat som museum och skyddat som byggnadsminne.

Nr Förkortning Namn Plats Färdig Nedlagd
1 AH I och II Arholma Arholma 1968 2000
2 BR I och II Bodskär Bodskär 1959 2000
3 NÅ I och II Nåttarö Nåttarö 1958 2000

15,2 cm kanon m/51

Pjäserna tillverkades av Bofors på beställning av Kungen av Siam (nuvarande Thailand) meningen var att dessa skulle placeras på kryssare som byggdes i Trieste, Italien, sammantaget byggdes sex pjäser, men pga andra världskrigets export restriktioner så stannade pjäserna i Sverige och konverterades till KA, tre av dem landade på Bungenäs (Gotland) och tre på Hemsön (Härnösand).

Nr Förkortning Namn Plats Färdig Nedlagd
1 HÖ1 Storåberget Storåberget, Hemsön, Härnösand 1957 1992
2 BN Bungenäs Bungenäs, Gotland 1958 1994

15,2 cm kanon m/98

Nr Förkortning Modell Namn Plats Färdig Nedlagd
1 TE/TE1 98E Dalköpinge Trelleborg 1939 1980
2 LO 98B Landsort Landsort 1939 1978
3 SA/SA1 98B Söderarm Söderarm 1939 1977
4 BD 98-27 Bäckastrand Bäckastrand, Aspö 1931 1943
5 VS 98 Vindö Vindö, Skarpö 1929 1960
6 DL 98 Dalom Dalom, Hemsön, Härnösand 1922
7 S1 98 Siarö Siarö 1926 1951
8 KO/KO1 98C Korsö Korsö 1942 1996
9 SA/SA1 98C Söderarm Söderarm 1939 1968
10 KO/KO1 98C Korsö Korsö 1938 1992
11 M1 98C Mellsten Mellsten 1939 1978?
12 BN 98C Bungenäs Bungenäs, Gotland 1939 1959
13 TG 98C Trelge Trelge 1939 1979
14 LR 98C Lungskär Lungskär 1940 1979
15 LR 98C Dalköpinge Dalköpinge, Trelleborg 1939 1982
16 HD/HO1 98E Holmögadd Holmögadd, Umeå 1943 1983
17 LU1 90E Hertsöberget/td> Hertsöberget, Luleå 1952 1986
18 SL1 90E Storholmen/td> Storholmen, Sundsvall 1958 1993
18 GE1 90E Bönan Bönan, Gävle 1957 1992

15,2 cm kanon m/12E

Nr Förkortning Namn Plats Färdig Nedlagd
1 SY Styrsö Styrsö 1940 1997

15,2 cm kanon m/40

Nr Förkortning Namn Plats Färdig Nedlagd
1 HB Helsingborg Helsingborg 1940 1991

15,2 cm kanon m/41

Nr Förkortning Namn Plats Färdig Nedlagd
1 RN1 Roten Roten 1940 1992
2 BJ Björkö Björkön 1942 1997
3 Tjurkö Tjurkö 1942 1992

21 cm kanon m/98A

Nr Förkortning Namn Plats Färdig Nedlagd
1 HS Hamnskär Hamnskär 1939 1962
2 HG Hultungs Hultungs 1939 1964
3 ÖS Öppenskär Öppenskär 1939 1959

24 cm kanon

Nr Förkortning Modell Namn Plats Färdig Nedlagd
1 TL m/04A Hjuvik Hjuvik, Torslanda 1942 1966
2 JF m/96A Järflotta Järflotta 1943 1962

12 cm kanon

Nr Förkortning Modell Namn Plats Färdig Nedlagd
1 D1 m/04A Djurönäs Djurönäs 1929 1955
2 HT m/04A Hyttorna Hyttorna 1928 1955
3 KT m/04A Killeberget Killeberget 1930 1955
4 SS m/04A Stockholmsskär Stockholmsskär 1922 1939
5 VB m/94-38 Vägnöberg Vägnöberg 1939 1969
6 SE m/94-38 Slite Slite, Gotland 1940 1979
7 YD m/94-38 Ystad Ystad 1939 1982
8 m/94-38 Galterö Galterö 1939 1967
9 LI m/94D Lidö Lidö 1941 1973
10 VH1 m/03A Västra Hästholmen Västra Hästholmen 1907 1969
Referenser
  • Försvarsmakten; IKA/KAS (1994). Artillerilära KA. Försvarsmedia. M7734-476008
  • Hansson, Lars; Hansson, Lars A (2008). ERSTA – Från svarvspån till byggnadsminne. LAH Bunkertours. ISBN 978-91-977297-0-3
  • Red (2002). Kustförsvar från kustbefästningar till amfibiekår. Marintaktiska Kommandot. ISBN 91-631-2285-5
  • Bofors i samråd med FMV-M (1970). Handbok i artilleri för 7,5 cm tornpjäs m/57 med varianter. Bofors. Reg. 62 47-76
  • Wikipedia
  • soldf.com